zaslání požadavku na změnu hesla

pro stránku: Muzeum Šumavy Sušice

Vyplňte emailovou adresu, na kterou se má poslat odkaz na změnu hesla.

nastavení hesla pomocí webu

Pokud neznáte kontaktní email nebo požadavek na změnu nepříchází, lze heslo změnit i pomocí souboru na Vašem webu. Stačí na uvedenou adresu umístit soubor obsahující klíč a nechat jej zkontrolovat. Pak budete přesměrování na nastavení hesla.

Adresa: stiskněte tlačítko "zobrazit"

Klíč: