zaslání požadavku na změnu hesla

pro stránku: VSE | booo

Vyplňte emailovou adresu, na kterou se má poslat odkaz na změnu hesla.

nastavení hesla pomocí webu

Pokud neznáte kontaktní email nebo požadavek na změnu nepříchází, lze heslo změnit i pomocí souboru na Vašem webu. Stačí na uvedenou adresu umístit soubor obsahující klíč a nechat jej zkontrolovat. Pak budete přesměrování na nastavení hesla.

Adresa: stiskněte tlačítko "zobrazit"

Klíč: