Infopanel

Pokud bude chtít informovat uživatele stránky o aktuální návštěvnosti, můžete použít TOPlist Infopanel. Jsou na něm zobrazeny aktuální informace o počtu uživatelů od doby registrace, za poslední týden, za dnešek a online. Zároveň ukazuje pořadí serveru v rámci celého TOPlistu a konkretní kategorie.

Statistiky jsou generovány online s výjimkou pořadí, které je generováno v dvouhodinovém intervalu.

Oba Infopanely lze použít přímo i jako počítadla, tj. bez nutnosti umísťovat další prvek (ikonu, počítadlo) na stránku.

Instalace na stránku je velice jednoduchá. Stačí vloži následující kód:

<A HREF="http://www.toplist.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="https://toplist.cz/count.asp?logo=bc&ID=VašeID"
border="0" width="88" height="120"></A>


Kde VašeID je ID Vaší stránky. To zjistíte např. při vyhledání podrobných statistik stránky.

V případě, že nechcete zobrazovat pořadí a nebo potřebujete použít ikonu s menším rozměrem (88 x 60 bodů), použijete tento kód:

<A HREF="http://www.toplist.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="https://toplist.cz/count.asp?logo=mc&ID=VašeID"
border="0" width="88" height="60"></A>


Obě zobrazení podporují, stejně jak standardní počítadlo, parametr start, který umožňuje nastavit počáteční stav. Přidat jej můžete třeba za parametr ID, takže příslušná část kódu bude vypadat např.:

SRC="https://toplist.cz/count.asp?logo=mc&ID=VašeID&start=xxx"

kde xxx je právě prvotní hodnota počítadla.


Další možnost je použít Infopanel bez funkce počítadla. To jej umožňuje použít i na jiných stránkách než jsou sledovány (např. v celkovém přehledu apod.). Pro počítání je nutné použít některého ze standardních kódů nebo použít způsob uvedený výše.

Kód vypadá takto:

<A HREF="http://www.toplist.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://www.toplist.cz/images/counter.asp?a=bc&ID=VašeID"
border="0" width="88" height="120"></A>


pro větší Infopanel, resp.:

<A HREF="http://www.toplist.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://www.toplist.cz/images/counter.asp?a=mc&ID=VašeID"
border="0" width="88" height="60"></A>


pro menší. V obou případech funguje parametr start.